25 jaar wondgastronomie

09.00                Onthaal

09.15 – 09.45    Wondzorg in 1° lijn

                        Mevr. Kristel Schols

09.45– 10.15     De rol van voeding en eiwitten in de              wondzorg

                        Mevr. Benedicte Defever

10.15 – 10.45    Pauze

10.45 – 11.30    Casuïstiek wondzorg

                        Mevr. Els Jonckheere

11.30 – 12.30    Inflamatie versus infectie

                        Dhr. Hendrik Vanmarcke

12.30 – 13.45    Lunch

13.45  – 14.15   Schokwave

                        Dhr. Rudolf Wochnik

14.15 - 15.00     L-PRF in de wondzorg

                        Mevr. Antonella van Extergem,

                        Firma Allmedics

15.00 – 15.30    Pauze

15.30 – 16.00    Antibiotica en voetzorg

                        Mevr. Emma Bolle

16.00 – 16.30    Quiz

                        Dhr. Eddy Lambrecht

 Programma onder voorbehoud

 

Datum   18.02.2020

Locatie Corda Campus, 

              Kempische Steenweg 293/16  - 3500  Hasselt

Doelgroep     Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld (ziekenhuis – thuisverpleging, onderwijs-instellling, WZC, Rusthuis, ….) en alle artsen

                       en paramedici met interesse in de wondzorg.

Kostprijs

· € 80,- voor de volledige congresdag

· € 60,- voor leden Wondzorg.net (CNC) met vermelding lidnummer

· Betalingen na 25 januari 2020 : € 100,- (€ 80,- voor leden Wondzorg.net / CNC vzw)

· Koffie en lunch inbegrepen

· Bij annulering na 04 februari 2020 wordt een admini-stratiekost van € 20,- aangerekend. 

     Bij afwezigheid /annuleren de dag zelf, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Inschrijvingen:

Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van CNPV vzw,

· Door het opsturen van het inschrijvingsformulier (zie achteraan de brochure)

· Door de inschrijvingsmodule op onze website : www.cnpv.be – Opleidingen, onder het item ‘Congressen’. 

     Vergeet u niet eerst in te loggen (desnoods registeren)!

· Daarbij betaalt u het verschuldigde bedrag op rekening BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met

  vermelding van de bijhorende codes (zie inschrijvingsformulier achteraan de brochure)

· Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per mail of post bevestigd.

Er worden maximaal  250 inschrijvingen aanvaard