Terug naar overzicht

Mondzorg voor kwetsbare ouderen : poets-simpel?

Verpleegkundige opleidingen

Doelgroep: Alle geĂ¯nteresseerden ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis.

Docenten: Dhr. Luc Devisschere

Startdatum: 21-01-2020

Einddatum: 21-01-2020

Cursusdagen: Dinsdag 21 januari 2020

Duur: 1 lesdag

Tijdstip: van 09.00 tot 17.00 uur

Locatie: Vesaliusinstituut voor verpleegkunde Campus Minnewater WZC

Kostprijs: € 90,- (code PVMZO20VES)

Omschrijving

Deze vorming behandelt het belang van goede mondzorg en het wederzijds verband tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid.  Een overzicht wrodt gegeven van de meest voorkomende mondproblemen bij kwetsbare ouderen en hun oorzaak.  ER wordt een model voor een structurele aanpak voor mondzorg in de intramurale settings (woonzorgcentra, ziekenhuizen) toegelicht gebaseerd op wetenschappelijke evidence.  De model wordt in de praktijk gebracht in het zorgpas UZ Gerodent en is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak.

Aan de hand van illustratief materiaal wordt aangetoond dat elke oudere recht heeft op een individueel mondzorgplan dat veel meer is dan enkel een behandelplan.  ER worden concrete mondzorgadviezen voor de individuele zorgverleners gegeven.

Omdat mondzorg voor kwetsbare ouderen naast een individuele ook een collectieve aanpak vereist, wordt informatie gegeven over recente ontwikkelingen zoals het Globaal Plan Mondzorg.

Print