Terug naar overzicht

Oncologische wondzorg - VIVES - ROESELARE

Wondzorg opleidingen

Doelgroep: Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis,... en alle studenten verpleegkunde.

Docenten: Mevr. Laurence Dejaegere

Startdatum: 14-02-2020

Einddatum: 14-02-2020

Cursusdagen: vrijdag 14 februari 2020

Duur: 1 lesdag

Tijdstip: 9u. - 17u.

Locatie: VIVES - campus Roeselare - Wilgenstraat 32 - 8800 Roeselare

Kostprijs: € 90,- (Inschrijven en informatie via Vives Hogeschool : peter.burggraeve@vives.be)

Omschrijving

In de gezondheidszorg wordt u als verpleegkundige regelmatig geconfronteerd met uitgebreide wondzorg doordat patiënten meer en meer ambulant behandeld worden in het ziekenhuis en/of vroeger naar huis komen.

Hierdoor wordt u meer geconfronteerd met (uitgebreide) oncologische wondzorg en staat u voor grote uitdagingen. Allereerst de juiste etiologie van de wonden vaststellen en dan op een juiste manier de wondzorg hierop aanpassen is niet zo evident.

Tijdens deze lesdag gaan we dieper in op de oncologische ulcus versus wonden en de reacties van de huid op oncologische behandelingen. Daarnaast gaan we dieper in op de (na)zorg voor de huid bij oncologische behandelingen.

Wanneer de patiënt in een palliatieve setting is beland, kunnen palliatieve patiënten uitgebreide wonden hebben die in de meeste gevallen niet meer genezen. De wonden kunnen het gevolg zijn van tumoren, bestralingswonden of doorligwonden. Soms hebben palliatieve patiënten ook een combinatie van wonden. Het accent ligt niet langer meer op het behandelen met het uitzicht op genezing, maar op het beperken van het ongemak of het bieden van comfort. Op deze dag leert u welke verbanden en hulpmiddelen er bestaan om problemen zoals excessief wondvocht, geur, pijn, bloeden, uitbreiden van de wonde en frequente verbandwissels zo goed mogelijk aan te pakken.

Naast kennisoverdracht wordt uitgebreid ingegaan op praktijkvoorbeelden aan de hand van casusmateriaal.

 

Print